Chẩn đoán hình ảnh

Được đầu tư các trang, thiết bị hiện đại, Bệnh viện 199 cung cấp dịch vụ chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm kỹ thuật cao, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh

Xem thêm