Hấp tiệt khuẩn bằng máy tiệt khuẩn EO

Hấp tiệt khuẩn bằng máy tiệt khuẩn EO

Chúng tôi hiện có dịch vụ hấp tiệt khuẩn đối với các vật liệu không chịu nhiệt như : vải sợi, giấy, các nguyên vật liệu...