Đào tạo

BẢN CÔNG BỐ

Bệnh viện 199 là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo trong khối ngành sức khỏe