VIDEO HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

BẢN CÔNG BỐ

Bệnh viện 199 là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo trong khối ngành sức khỏe

Xem thêm