Hãy đặt niềm tin vào chúng tôi!
06

11/2019

Hãy đặt niềm tin vào chúng tôi!

Khoa Ngoại tổng hợp - Sản phụ (Khoa Ngoại II) có 16 cán bộ, chiến sĩ, gồm 5 bác sĩ, 10 điều dưỡng và 1 hộ lý. Khoa đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao, cứu sống nhiều bệnh nhân.

Xem thêm